ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561


วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีการแนะนำข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุใหม่ 5 ราย ได้แก่

  1. นายพิสันติ์ ศรีสุขา                กศน.อำเภอบางซ้าย
  2. นางสาวนุจรี หัสแหล๊ะ          กศน.อำเภอมหาราช
  3. นางสาวหทัยรัตน์  ศิริแก้ว    กศน.อำเภอบางไทร
  4. นางเพ็ญประภา  ณ ลำปาง   กศน.อำเภอบ้านแพรก
  5. นางสาวฤทัย  กุลอึ้ง              กศน.อำเภอวังน้อย

และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีสถิติผู้เข้าสอบในภาคเรียนที่ 1/2561  80% ขึ้นไป ได้แก่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง,กศน.อำเภอวังน้อย และ กศน.อำเภออุทัย

และมีการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนตามนโยบาย ของสำนักงาน กศน. ในการสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และติดตามสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561