ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

รายละเอียด คลิ๊ก!