สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกกำลังกายตามนโยบายของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกกำลังกายตามนโยบายของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สดใสห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ