จัดประชุมประสานแผนและวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประสานแผนและวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กศน.จังหวัดนนทบุรี กศน.จังหวัดสระบุรี กศน.จังหวัดปทุมธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน.