ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์