พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านทักษะกีฬาต้านยาเสพติดภาคเรียนที่ 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านทักษะกีฬาต้านยาเสพติดภาคเรียนที่ 2/2561 จัดโดย กศน.อำเภอวังน้อย บางปะอิน บางปะหัน และผักไห่ ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย