เข้าร่วมงานพิธีรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พระนเรศวร ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา