เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี2562

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพานิช ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางราณี น้อยสกุล ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุชิสา ตั้งประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 และเข้ารับเกียรติบัตร/รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปเพิ่มเติม