ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562

 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมได้มีนายประชุม  พันธ์เรือง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในที่ประชุม