ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”สำนักงาน กศน.หนองบัวลำภู”

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการนำของ นายประพันธ์ ทองพราว รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานและเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กร