เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน”ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุทัย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน”ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา