จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษ จากท่านอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้มี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 260 คน

และในเวลา 13.00 น. ได้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคี กีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีและการเป็นพลังผลักดันการขับเคลื่อนกิจกรรม กศน.ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

รูปเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.377400642806207&type=1&l=2de76984b7