สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมวิทยากรแกนนำครู ข.

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการอบรมได้มีการเปิด Facebook Page การสร้างและออกแบบโลโก้ , Banner เพื่อเป็นการโปรโมทร้านค้าออนไลน์ และการนำเสนอสินค้าในชุมชนของตนเอง