เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี