ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่แผน และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในที่ประชุม