เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2561