เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 โดยหลังจากที่ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าอู่ทองแล้ว ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำนางรำจาก 16 อำเภอ พร้อมครูต้นแบบ จำนวน 1200 คน ร่วมพิธีรำถวายประกอบเพลง ยอยศพระรามาธิบดีที่ ๑ ที่เน้นถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทอง การกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา ศิลปวัฒนธรรม และการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น