เปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางปะหัน กศน.อำเภอบางบาล กศน.อำเภอบ้านแพรก กศน.อำเภอท่าเรือ กศน.อำเภอบางซ้าย และ กศน.อำเภอผักไห่ จำนวน 103 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น