ประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรณรงค์เรื่อง การเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ