“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น”

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ครูกศน.ตำบลบ้านเกาะ , กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด , กศน.ตำบลบ้านแป้ง , กศน.ตำบลสามเมือง , กศน.ตำบลบ้านเลน , กศน.ตำบลสองห้อง  และกศน.ตำบลหันตรา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ดำเนินการสำรวจติดตามประชากรที่อยู่ในวัยเรียน แต่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

โดยการลงพื้นที่ได้มีการสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการศึกษา แนะนำช่องทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และแยกกลุ่มเป้าหมายส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป