สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”Google Classroom” รุ่นที่ 2

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google Classroom” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

 

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 129 คน จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา , กศน.อำเภออุทัย , กศน.อำเภอวังน้อย , กศน.อำเภอบางปะหัน , กศน.อำเภอเสนา , กศน.อำเภอบางไทร และกศน.อำเภอลาดบัวหลวง

รูปเพิ่มเติม คลิ๊ก