สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”Google Classroom” รุ่นที่ 1

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google Classroom” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 138 คน จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอท่าเรือ , กศน.อำเภอนครหลวง , กศน.อำเภอบางซ้าย , กศน.อำเภอผักไห่ , กศน.อำเภอภาชี , กศน.อำเภอมหาราช , กศน.อำเภอบางบาล , กศน.อำเภอบางปะอิน และกศน.อำเภอบ้านแพรก

รูปเพิ่มเติม คลิ๊ก