สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับครูผู้ช่วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ต้อนรับครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับในครั้งนี้ พร้อมกล่าวชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ใส่ความเห็น