เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more