ลงพื้นที่เยี่ยมชมการให้บริการตัดผม ฟรี! ของ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการให้บริการตัดผม ฟรี! ของ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา