ร่วมต้อนรับ รองเลาธิการ กศน. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณและคณะศึกษาดูงานจากลพบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายโกเมนจินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพานิช ศรีงาม ผู้อำนวย กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ รองเลาธิการ กศน. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณและคณะศึกษาดูงานจากลพบุรี ในโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา