ประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา