จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา สร้างความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13-14 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา สร้างความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปเพิ่มเติม