เข้าร่วมประชุมการจัดแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอภิชาต โชติแสงทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังน้อย , นางอัญชลี ปสันตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน ,นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภาชี และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมการจัดแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561 ของสำนักงาน กศน. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ ระดับตำบล ให้แก่ผู้อำนวยการสถานบัน กศน.ภาค รวม 6 ภาค และได้มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.แก้ผู้เข้าร่วมงาน