ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สนุกคิด…สนุกทำ”

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สนุกคิด…สนุกทำ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น มุมหนังสือรักการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมอีกมากมาย ที่ให้ทั้งความสุข สนุกสนาน และให้ความรู้แก่เด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงาน ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ