มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับนายอภิชาติ จีระวุฒิ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเดินทางมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ