มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับนายกาเรียน ยืนยงชาติ

วันที่ 7 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา