เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน.

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน. โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครู บุคลากร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอภาชี หัวหน้าหน่วยราชการ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา