เข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ อาคารหลวงพ่อโต หลังที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา