ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ , บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่อง

  • การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. 2562 ดีเด่นระดับประเทศ
  • การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
  • การสำรวจข้อมูล กศน.(ศรช.)
  • การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563
  • การสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1
  • การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ประจำปี 2563