เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้