ประชุมกลุ่มงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการประชุมกลุ่มงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา