สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รุ่นที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (รุ่นที่1) ให้กับครู กศน.ตำบล , ครู ศรช และครูสอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รุ่นที่ 1) ได้แก่ กศน.อำเภอท่าเรือ , กศน.อำเภอนครหลวง , กศน.อำเภอบางปะอิน , กศน.อำเภอผักไห่ , กศน.อำเภอบางบาล , กศน.อำเภอมหาราช , กศน.อำเภอบ้านแพรก และ กศน.อำเภอท่าเรือ โดยได้รับเกียรติจากนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร  อินทร์ศวร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุทัย และนางดุจเดือน คำวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง บรรยายแนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้

 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รูปเพิ่มเติม