ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กศน.อำเภอเสนา และกศน.อำเภอผักไห่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะนิเทศ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของกศน.อำเภอเสนา และกศน.อำเภอผักไห่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ