เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562  เวลา 09.30 น.  นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา  โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี  และในโอกาสนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม ถวายพระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยบำรุงโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,605,956 บาทถ้วน