นำคณะผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.30น. นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารเข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา