ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำนเนินงานประจำปี 2563 โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยกการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา