ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารสถานศึกษา , บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด