ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต้านโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต้านโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา และให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและนำชม