ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา