ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ , บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม