ประชุมคณะกรรมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่2/62

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย