จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์

วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา