ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา