เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปี 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. เป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด กศน. ทุกแห่ง มีการดำเนินงานที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ตามสโลแกน กศน.WOW  ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

 

ขอขอบคุณภาพจาก : ฝนทอง ทอสายศิลป์